29 – 30 mei 2018: Het gebruik van EMDR bij complex trauma (English) – BIP

29 – 30 mei 2018: Het gebruik van EMDR bij complex trauma (English) – BIP

Het standaard EMDR protocol moet aangepast worden bij patiënten die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met complex trauma, ten gevolge van chronisch misbruik en hechtingskwetsuren.

Deze tweedaagse workshop richt zich tot ervaren practitioners die EMDR op een gepaste wijze willen kunnen toepassen bij dit type patiënten, patiënten met een groter risico op destabilisering. De deelnemers zullen zicht krijgen op de dissociatieve aard van deze problemen en leren deze met EMDR te behandelen.
Zij zullen hun kennis van de dissociatieve persoonlijkheid aanzienlijk verbeteren. De behandeling in fasen, zoals deze door Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis is op punt gezet, zal aangewend worden om EMDR blokkades te doorbreken. Ook het gebruik van cognitieve interweaves, de oriëntatie in de tijd van deelpersoonlijkheden en de ‘dissociatieve tafel’ van Fraser zal ingezet worden om het co-bewustzijn en de emotionele intensiteit te containen.
Videovertoningen en uitwisseling.

http://inschrijven.bipe.be/BE/1805-het-gebruik-van-emdr-bij-complex-trauma-english-29-30-mei