iCagenda - Calendar

  • Een EMDR-practitioner: deze therapeuten voldoen aan de Europees geldende criteria, wat betekent dat zij een intense EMDR-opleiding hebben genoten en zich daarna in supervisie verder hebben bekwaamd in de EMDR-methode. EMDR-Belgium bevestigt hierbij dat de therapeuten op deze lijst allen met succes de EMDR-trainingen en het nodige aantal uur supervisie hebben gevolgd alvorens de titel 'practitioner' te verkrijgen. Wij vragen ook dat EMDR-Practitioners zich verder blijven vormen om deze titel te behouden.
  • Een kandidaat EMDR-practitioner: deze therapeuten hebben de volledige basisopleiding doorlopen, maar moeten nog een aantal supervisies afronden alvorens te voldoen aan de criteria voor EMDR-practitioners.
  • De titel van EMDR Practitioner Kinderen en Adolescenten wordt verkregen aan het einde van een parcours dat door EMDR-Belgium is vastgelegd. Deze titel wordt beschouwd als een specialisatie die volgt op de basisopleiding in EMDR (de titel van EMDR-practitioner is reeds behaald). De opleiding EMDR Kinderen en Adolescenten is bedoeld voor therapeuten die reeds een erkende opleiding of ervaring hebben in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten. In het kader van hun opleiding EMDR Kinderen en Adolescenten worden de therapeuten gesuperviseerd mbt hun praktijk door supervisoren die door EMDR–Belgium erkend zijn en zich gespecialiseerd hebben in het werken met EMDR bij kinderen en adolescenten. Aan het einde van deze opleiding verkrijgt de therapeut de accreditatie als EMDR Practitioner Kinderen en Adolescenten. Wij vragen ook dat EMDR-Practitioners kinderen en adolescenten zich verder blijven vormen om deze titel te behouden.

  • Een kandidaat EMDR-practitioner Kinderen en Adolescenten: deze therapeuten hebben de volledige basisopleiding doorlopen, maar moeten nog een aantal supervisies afronden alvorens te voldoen aan de criteria voor EMDR-practitioners kinderen en adolescenten.

Elke therapeut blijft zelf volledig verantwoordelijk voor wat hij in het kader van de therapie doet. EMDR-Belgium kan niet instaan voor de kwaliteit van de therapie. Het gebruik van de titel 'EMDR- Europe-practitioner" is beschermd. Alle practitioners -door ons erkend- worden op hun vraag vermeld op deze website. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen. Ook indien u twijfelt over de adequate EMDR-vorming van uw therapeut.