Gebruikersnaam/wachtwoord verloren?  

iCagenda - Calendar

Trajecten in EMDR

Procedure om "EMDR Europe Practitioner" te worden, erkend door EMDR-Belgium

EMDR-Opleiding: deel 1 bij Integrativa

Basissupervisie: na deel 1 (10 uur)
2 maal 3u supervisie in groep
2 maal 2u supervisie individueel (laatste met video of rollenspel)
Doel = verfijnen van de technische kennis van het basisprotocol door Supervisoren behorend tot het pedagogisch team van Integrativa

EMDR-Opleiding: deel 2 bij Integrativa

Basissupervisie: na deel 2 (10 uur)
2 maal 3u supervisie in groep
2 maal 2u supervisie individueel (laatste met video)
Doel= evalueren of de deelnemer in staat is EMDR op een veilige en geïntegreerde manier toe te passen in de praktijk. Deze evaluatie gebeurt door veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij eenvoudige casussen eigen praktijk door supervisoren behorend tot het pedagogisch team van Integrativa


Eindevaluatie: 2 uur
2u supervisie individueel met video en transcriptie en gerichte vragen ivm casus
Doel= evaluatie veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij complexe casussen eigen praktijk
door Senior-supervisoren EMDR-Belgium

Positieve eindevaluatie
Lijst van 25 cliënten waarbij EMDR toegepast werd
Lijst van 50 EMDR-sessies

Aanvraag tot EMDR-Practitioner

Uitreiking EMDR Europe practitioner-certificaat door EMDR-Belgium

Alle documenten moeten bijgehouden worden en uiteindelijk doorgegeven worden aan het comité accreditatie dat het uiteindelijke certificaat uitreikt (zie contacteer ons).

Lid zijn vanaf niveau 1.

Schematische voorstelling van het traject :

EMDR-Practitioners-Track

EMDR-opleiding deel 1

Integrativa

Basissupervisie na deel 1 : 10 uur

2*3u supervisie in groep

2*2u individuele supervisie met video of rollenspel

Doel = evaluatie van de technische kennis van het basisprotocol

Supervisoren pedagogisch team

EMDR-opleiding deel 2

Integrativa

Basissupervisie na deel 2 : 10 uur

2*3u supervisie in groep

2*2u individuele supervisie met video

Doel = evaluatie veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij eenvoudige casussen eigen praktijk

Supervisoren pedagogisch team

Eindevaluatie : 2 uur

2u individuele supervisie met video en transcriptie en gerichte vragen ivm casus

Doel = evaluatie veilige en geïntegreerde toepassing van EMDR bij complexe casussen eigen praktijk

Senior-Supervisoren EMDR-Belgium

Positieve eindevaluatie

Lijst van 25 cliënten waarbij EMDR toegepast

Lijst van 50 sessies

Aanvraag tot EMDR-practitioner

Uitreiking EMDR Europe Practitioner-certificaat door EMDR-Belgium