Geen onderdeel van een categorie

Het standaard EMDR protocol moet aangepast worden bij patiënten die lijden aan persoonlijkheidsstoornissen gecombineerd met complex trauma, ten gevolge van chronisch misbruik en hechtingskwetsuren. Deze tweedaagse workshop richt zich tot ervaren practitioners die EMDR op een gepaste wijze willen kunnen toepassen bij dit type patiënten, patiënten...