WAS JE BETROKKEN BIJ EEN RAMP?

En Heb Je Moeite Om Erover te Geraken?

“De wereld stond stil en sindsdien is de wereld blijven stilstaan” Karel, Zaventem

“Je kan het niet geloven dat je bij zoiets betrokken geraakt. In het begin kreeg ik heel veel steun, en ook de werkgever was heel bereid om naar mijn moeilijkheden te luisteren. Maar meer en meer geeft iedereen aan dat je verder moet, en ik wil dat ook wel. Maar ik durfde aan niemand vertellen dat ik me hele dagen opsloot, de gordijnen dicht deed en gewoon op de bank zat, te wachten. Wachten tot het zou overgaan. Tot ik me terug veilig zou voelen. Vreemd dat dat zo lang geduurd heeft, want toen ik uiteindelijk bij die EMDR therapeut terecht kwam, via het aandringen van mijn zus, ging het zo snel, dat ik het eerst niet vertrouwde.”

Karel heeft de twee ontploffingen gehoord in Zaventem. Hij was zelf niet in de luchthaven. Maar uit nieuwsgierigheid en omdat hij wilde helpen, is hij wel in de paniek terecht gekomen van gewonde mensen die wegvluchtten. In het begin leek het wel te gaan, maar bepaalde beelden bleven terugkomen voor zijn ogen. Hij bleef bezweet wakker worden, waarbij hij zich flarden van nachtmerries herinnerde. Buitenkomen probeerde hij steeds vaker te vermijden. Contacten met vrienden en familie trokken hem minder en minder aan. Hij verloor de greep op zijn klachten. Daarenboven begon Karel zich steeds meer schuldig te voelen, omdat hij vond dat zijn klachten niet in verhouding waren met wat hij had meegemaakt, in vergelijking met anderen.

Karel heeft een traumatische ervaring meegemaakt. Wij lopen allemaal kans om op een dag in een ramp terecht te komen. Vaak kunnen we dit plaatsen en nemen we de draad gewoon weer op. Maar soms is het brein tijdelijk niet in staat om de gebeurtenis correct op te slaan en te integreren. Als gevolg blijft de herinnering aan de gebeurtenis vastzitten in het lichaam en de gevoelswereld van een persoon. Iemand wéét dan wel dat de nare ervaring voorbij is, maar kan zich er niet overzetten.

Naast een aanslag bestaan er nog tal van ervaringen die het leven van iemand ingrijpend kunnen veranderen. Een aanslag, een kettingbotsing, een gasexplosie, een aardbeving,… het spreekt allemaal tot de verbeelding. Het is belangrijk om te weten dat het niet de grootte of de uitzonderlijkheid van de ramp is, die bepaalt hoe traumatisch deze zal beleefd worden. Maar het traumatische van een gebeurtenis ligt in de (unieke) beleving van de persoon. Het is daardoor dat sommigen na een ramp gewoon verder kunnen, anderen helemaal in de knoei zijn, en nog anderen pas na een jaar symptomen beginnen te ervaren.

EMDR als methodologie heeft al vaak bewezen dat het mensen die met dit soort ervaringen worstelen, goed kan helpen. Op deze pagina hebben we alvast enkele ervaringen op een rijtje gezet waar het inzetten van EMDR een grote winst kan betekenen:

Voorbeelden van rampen

EMDR_Belgium_Trauma-medisch-therapie

Aanslag

Karel (35 jaar) was vanop een kleine afstand betrokken bij de aanslagen in Zaventem. Na de behandeling kan hij opnieuw terugblikken op deze gebeurtenis zonder overspoeld te worden. Zijn klachten verdwijnen. Stilaan slaagt Karel er in om zijn sociale leven weer op te pikken. Ook zijn symptomen (nachtmerries en flash-backs) behoren tot het verleden.

EMDR_Belgium_Trauma-ongeval-therapie

Kettingbotsing

Marcel is 25 jaar. Samen met een veertigtal andere wagens kwam hij op een dinsdagochtend terecht in een grote mistbank, met een kettingbotsing tot gevolg. Marcel belandde met zijn wagen onder een vrachtwagen. Ze hebben hem uit de auto moeten snijden. Maanden later, kon hij nog steeds het verbrande rubber ruiken. EMDR heeft gezorgd dat de geuren en beelden hun levendigheid verloren. Het voortdurend piekeren en blijven herbeleven van specifieke momenten hield op. Marcel kon eindelijk voelen waar hij al zo lang op aan het wachten was: “het is voorbij en ik ben er levend uitgekomen”.

EMDR_Belgium_trauma_gasontploffing

Gasontploffing

Hoe kun je uitleggen aan iemand dat je huid kwijt zijn en die voortdurende pijnlijke behandelingen ondraaglijk zijn, maar dat dit niks is, vergeleken met het beeld van je beste vriend te zien sterven in de vlammen. Niks in vergelijking met die beelden keer op keer weer te zien verschijnen. Die machteloosheid in je hele lijf te voelen, de schaamte dat je zelf overleefd hebt, terwijl hij… Je kunt en wilt die belevingen niet meer aan anderen vertellen. Ze hebben allemaal zoveel goede raad, maar dat verandert niets. Gelukkig hebben ze in het militair hospitaal iemand die met EMDR werkt. Dat is hetgene dat me er weer heeft doorgekregen.

Kort samengevat

EMDR kan ook worden ingeschakeld bij mensen die betrokken zijn in rampen. Het maakt niet uit welke ervaring je van je stuk heeft gebracht. In principe kan elke gebeurtenis een blijvende indruk op je nalaten.

Gelukkig hoef je niet met deze ervaring blijven zitten.  Goed en veilig uitgevoerde EMDR- sessies onder begeleiding van een erkende EMDR- practitioner kunnen je hierbij helpen.

Klik hier als je een levensecht voorbeeld wil inkijken van een EMDR- sessie!

Trauma-aid Belgium

Als Belgische chapter van de internationale koepelorganisatie HAP (Humanitarian Assistance Programma, Trauma Recovery) bundelt Trauma-Aid Belgium zijn krachten voor het uitbouwen van een draagvlak voor bevolkingsgroepen die onvoldoende toegang hebben tot trauma-hulpverlening. Het zwaartepunt van de activiteiten van Trauma-Aid Belgium ligt in het binnenland, maar ze hebben ook een aanbod voor andere landen binnen en buiten de Europese Unie, die nog niet over de noodzakelijke kennis of opleidingen op het vlak van psychotraumatologie beschikken.

Trauma-Aid Belgium is vooral actief op het terrein van psycho-educatie met het oog op preventie, en kan indien nodig psychotherapeutische behandeling bieden aan slachtoffers van trauma die hiertoe via de reguliere kanalen geen toegang hebben. Kennisoverdracht met betrekking tot psychotraumatologie, verdergezet wetenschappelijk onderzoek, en sensibiliseren van zorg- en dienstverleningsorganisaties rond oorzaken en gevolgen van psychotrauma vormen de tweede pijler van de dagelijkse activiteiten.

De activiteit van Trauma-Aid Belgium wordt gedragen door een team van hulpverleners opgeleid in EMDR-therapie. De werking steunt integraal op giften en donaties.

Voor meer informatie over Trauma-Aid Belgium kan u contact opnemen met de actieve leden via de website Trauma Aid Belgium.