EMDR-Belgium privacy verklaring

De vzw EMDR-Belgium (Ondernemingsnummer: 894.717.508), met als zetel Henricus Wittebolsstraat 25, 3018 Wijgmaal, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.emdr-belgium.be Henricus Wittebolsstraat 25, 3018 Wijgmaal, België

Persoonsgegevens die wij verwerken

EMDR-Belgium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Wij verzamelen informatie zoals het type browser en apparaat type, het IP-adres. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, cookies en de registratieprocedure

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretary@emdr-belgium.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van EMDR-Belgium van het verwerken van uw persoonsgegevens:

EMDR-Belgium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling van uw lidgeld
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere informatie in verband met EMDR
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– EMDR-Belgium analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geen enkele beslissing of besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, wordt bij EMDR-Belgium genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EMDR-Belgium) tussen zit. Het is dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen dat EMDR-Belgium bepaalde beslissingen neemt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EMDR-Belgium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij verbinden ons ertoe de gegevens te anonimiseren na maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

EMDR-Belgium verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

EMDR-Belgium gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EMDR-Belgium gebruikt cookies om puur technische redenen. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, verder kan geoptimaliseerd worden en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte artikels, teksten en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EMDR-Belgium en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretary@emdr-belgium.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

EMDR-Belgium wil er u tevens op wijzen dat u altijd het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EMDR-Belgium neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretary@emdr-belgium.be