WAS JE BETROKKEN BIJ EEN RAMP?

En Heb Je Moeite Om Erover te Geraken?

“De wereld stond stil en sindsdien is de wereld blijven stilstaan” Karel, Zaventem

“Je kan het niet geloven dat je bij zoiets betrokken geraakt. In het begin kreeg ik heel veel steun, en ook de werkgever was heel bereid om naar mijn moeilijkheden te luisteren. Maar meer en meer geeft iedereen aan dat je verder moet, en ik wil dat ook wel. Maar ik durfde aan niemand vertellen dat ik me hele dagen opsloot, de gordijnen dicht deed en gewoon op de bank zat, te wachten. Wachten tot het zou overgaan. Tot ik me terug veilig zou voelen. Vreemd dat dat zo lang geduurd heeft, want toen ik uiteindelijk bij die EMDR therapeut terecht kwam, via het aandringen van mijn zus, ging het zo snel, dat ik het eerst niet vertrouwde.”

Karel heeft de twee ontploffingen gehoord in Zaventem, hij was zelfs niet in de luchthaven. Maar uit nieuwsgierigheid en om te willen helpen, is hij wel in de paniek terecht gekomen van gewonde mensen die wegvluchtten. In het begin leek het wel te gaan, maar bepaalde beelden bleven maar terugkomen voor zijn ogen. Hij bleef maar bezweet wakker worden en flarden van nachtmerries te herinneren. Buitenkomen probeerde hij meer en meer te vermijden, contacten met vrienden en familie trokken hem minder en minder aan. Dit was niet in proportie met wat anderen hadden meegemaakt, en ook dat maakte dat hij zich meer en meer schuldig begon te voelen. Hij had er geen pak meer op.

Karel heeft een traumatische ervaring meegemaakt, wij lopen allemaal kans om op een dag in een ramp terecht te komen. Velen kunnen dit plaatsen en nemen de draad gewoon weer op. Maar voor sommigen is het brein tijdelijk niet in staat om de gebeurtenis te plaatsen en te integreren. Als gevolg blijft de herinnering aan de gebeurtenis vastzitten in het lichaam en de gevoelswereld van een persoon. Iemand wéét dan wel dat de nare ervaring voorbij is, maar kan zich er maar niet overzetten.

Naast een aanslag bestaan er nog tal van ervaringen die het leven van iemand ingrijpend kunnen veranderen. Belangrijk is daarbij dat het niet de grootte of de uitzonderlijkheid van de ramp die bepaalt hoe traumatisch het zal beleefd worden. Het traumatisch in een traumatische gebeurtenis is de beleving van iemand. Een aanslag, een kettingbotsing, een gasexplosie, een aardbeving, het spreekt allemaal tot de verbeelding. Maar het traumatische van de gebeurtenis ligt in de beleving van de persoon. En daardoor komt het dat sommigen gewoon verder kunnen, anderen helemaal in de knoei zijn, en nog anderen pas na een jaar symptomen beginnen te ervaren.

EMDR als methodologie heeft al vaak bewezen om mensen die met dit soort ervaringen vast zitten goed te kunnen helpen. Op deze pagina hebben we alvast enkele ervaringen op een rijtje gezet waar het inzetten van EMDR een grote winst kan betekenen:

Voorbeelden van rampen

Aanslag

Karel, 35j, was vanop een kleine afstand betrokken bij de aanslagen in Zaventem. Na de behandeling kan hij opnieuw terugblikken op deze gebeurtenis zonder overspoeld te worden. Zijn klachten verdwijnen. Stilletje aan slaagt Karel er in om zijn sociale leven terug op te pikken, en ook zijn symptomen zoals nachtmerries en flash-backs verdwijnen.

Kettingbotsing

Marcel is 25 jaar en raakt op een dinsdagochtend in een mistbank terecht en voor hij het wist kwam hij onder een vrachtwagen terecht, en samen met een veertigtal wagens, kwam de ochtendspits abrupt tot stilstand. Ze hebben hem uit de auto moeten snijden, en nog maanden later kon hij de verbrande rubber ruiken. EMDR heeft gezorgd dat de geuren en beelden hun levendigheid kwijt raakten, het voortdurend piekeren en blijven herbeleven van specifieke momenten kwam tot rust. Hij kreeg plots dat gevoel waar hij al lang op aan het wachten was, en maar niet kwam: het is voorbij en ik ben er levend uitgekomen. Nu kon hij die knop uiteindelijk wel omdraaien.

Gasontploffing

Hoe kun je uitleggen aan iemand dat je huid kwijt zijn, die voortdurende pijnlijke behandelingen, ondraaglijk zijn, maar niks vergeleken met het beeld van je beste zien sterven in de vlammen, en die beelden keer op keer weer zien verschijnen. Die machteloosheid in je hele lijf voelen, de schaamte om het zelf overleefd te hebben, terwijl hij… je kunt en wilt die belevingen niet meer aan anderen vertellen. Ze hebben allemaal zoveel goede raad, maar dat verandert niets. Gelukkig hebben ze in het militair hospitaal iemand die met EMDR werkt. Dat is hetgene dat me er weer heeft doorgekregen.

Kort samengevat

EMDR kan ook worden ingeschakeld bij mensen die betrokken zijn in rampen. Het maakt niet uit welke ervaring je dus van je melk heeft gebracht. In principe kan elke gebeurtenis een blijvende indruk op je nalaten als deze niet is kunnen worden geplaatst in het brein.

Gelukkig hoef je niet met deze ervaring blijven zitten.  Goed en veilig uitgevoerde EMDR- sessies onder begeleiding van een erkende EMDR- practitioner kunnen je hierbij helpen.

Klik hier als je een levensecht voorbeeld wil inkijken van een EMDR- sessie!

Trauma-aid Belgium

Als Belgische chapter van de internationale koepelorganisatie HAP (Humanitarian Assistance Programma, Trauma Recovery) bundelt Trauma-Aid Belgium zijn krachten voor het uitbouwen van draagvlak aan bevolkingsgroepen die onvoldoende toegang hebben tot trauma-hulpverlening. Het zwaartepunt van de activiteiten van Trauma-Aid Belgium ligt in het binnenland, maar ook in landen binnen en buiten de Europese Unie die nog niet over de noodzakelijke kennis of opleidingen op het vlak van psychotraumatologie beschikken.

Trauma-Aid Belgium is vooral actief op het terrein van psycho-educatie met het oog op preventie, en kan indien nodig psychotherapeutische behandeling bieden aan slachtoffers van trauma die via de reguliere kanalen hiertoe geen toegang hebben. Kennisoverdracht met betrekking tot psychotraumatologie, verdergezet wetenschappelijk onderzoek, en sensibiliseren van zorg- en dienstverleningsorganisaties rond oorzaken en gevolgen van psychotrauma vormen de tweede pijler van de dagelijkse activiteiten.

De activiteit van Trauma-Aid Belgium wordt gedragen door een team van hulpverleners opgeleid in EMDR-therapie. De werking steunt integraal op giften en donaties.

Voor meer informatie over Trauma-Aid Belgium kan u contact opnemen met de actieve leden via de website Trauma Aid Belgium.