EMDR supervisors

Hier vindt u een overzicht van Supervisoren, erkend door EMDR-Europe en EMDR-Belgium.

Sommige supervisoren zijn verbonden met de basisopleiding als lid van het team van Integrativa en enkel met hen kan u de eerste 20 uur supervisie van de EMDR-opleiding laten erkennen. U vindt de namen van deze supervisoren terug op de website van Integrativa.

Supervisoren die langer dan drie jaar erkend zijn worden senior-supervisoren en kunnen de eindevaluatie van de video doen, nodig voor uw erkenning als practitioner.

Voor alle andere supervisies kan u bij alle supervisoren terecht.