FAQ

Waarom EMDR?

EMDR verhoogt de voldoening in je werk als hulpverlener

Regelmatig zeggen collega’s ons dat het integreren van EMDR hen meer voldoening geeft in hun klinische praktijk. De resultaten met EMDR zijn namelijk snel, blijvend en diep waardoor je echt het gevoel hebt mensen op een zorgvuldige manier te kunnen helpen.

Met EMDR zie je cliënten nieuwe hindernissen nemen die voorheen onmogelijk zijn geweest. Pijnlijke herinneringen worden minder zwaar, intense gevoelens dalen significant sneller en meer adaptieve gevoelens en gedragingen nemen de bovenhand. Dit vaak voor de eerste keer sinds lang en dat is prachtig om te zien.

“Vroeger had ik niet echt een idee hoe ik mensen met
trauma goed kon helpen. We konden maanden werken en spreken rond
hetgeen was gebeurd, maar zonder enige verbetering. Nu ik EMDR in mijn toolbox heb zitten kunnen we ook werkelijk aan het probleem werken waar het zit: in de gevoelswereld en het lichaam. EMDR is zowel voor de cliënt als mezelf een verademing. S.R., Gent”

EMDR lijkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Het is een onderzochte evidence based psychotherapeutische methode en vraagt om een kwalitatieve opleiding en voortdurende supervisie.

EMDR maakt jouw bestaande interventies effectiever en biedt nieuwe strategieën aan

Niks is zo frustrerend voor cliënt EN hulpverlener om te blijven ‘steken’ in een behandeling. Beide partijen komen dan tot de conclusie dat er wel voldoende inzicht is, maar dit leidt niet tot de nodige verandering. EMDR kan hier verandering in brengen.

EMDR integreert namelijk niet enkel inzicht in de vergelijking, maar ook de onderliggende gevoelens en sensaties van je cliënt. Op deze manier WEET de cliënt niet enkel dat hij/zij de moeite waard is, maar wordt dit ook diep GEVOELD.

“Ik wist natuurlijk wel met mijn hoofd dat ik me niet schuldig hoefde te voelen, maar ik deed het toch. Na de therapie kon ik weer opnieuw aan de slag, ditmaal zonder het zware gevoel. Ik weet nu dat ik een goed mens ben. Beter nog: ik voel het. Monique, 54j”

EMDR helpt dus je interventies te laten indalen tot op het niveau die leiden tot gedragsverandering.

EMDR integreert merkbaar in jouw therapeutische stroming

Onze aangesloten EMDR-practitioners bestaan uit klinisch psychologen, psychotherapeuten, artsen en psychiaters met verschillende therapeutische oriëntaties en dat is niet zonder reden.

Het EMDR-model combineert namelijk elementen uit verschillende therapeutische stromingen en bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie, client-centered therapie, hypnose, psychodynamische therapie, …

Enkele praktische toepassingen:

  1. Een cognitieve gedragstherapeut gebruikt EMDR om exposure-interventies sneller te desensitiseren. De interventie wordt zo draaglijker bij de cliënt en het herstel zet zich sneller in. Daarnaast stelt hij een tijdslijn op met alle herinneringen die de dysfunctionele kernovertuigingen van de cliënt hebben veroorzaakt en versterkt.
  2. Een psychodynamische therapeute gebruikt dan weer EMDR om te werken met pijnlijke gevoelens die zich aandienen in de overdracht. Ook zij gebruikt een tijdslijn waarbij de moeilijke, interpersoonlijke ervaringen van een cliënt worden ontmijnd.
  3. Een client-centered therapeute werkt met de existentiële ervaring van een cliënt in combinatie met een aangepaste EMDR procedure. Ze werkt verder met familieopstellingen en ego state procedures.

EMDR is met andere woorden een waardevolle en relevante therapeutische methode die goed inschakelbaar is in je huidige manier van denken en werken. EMDR maakt bestaande interventies effectiever en biedt zo meer hoop aan zelfs de meest kwetsbare cliënten.

Informatie voor leden

Leden: hoe log ik in?

Je kan inloggen indien je lid bent (lidgeld betaald) en je een wachtwoord van het secretariaat hebt ontvangen.

Dit veronderstelt dat je al je gegevens hebt doorgestuurd: (even geduld om je factuur met inloggegevens te ontvangen).

Je klikt op Login bovenaan, vult je login (opgegeven emailadres of Voornaam_naam) en wachtwoord in, en kiest dan je taal.

 

Leden: hoe vind ik mijn documenten?

Inloggen, taal kiezen en naar documenten gaan.

 

Leden: wachtwoord vergeten?

Je login is steeds het emailadres dat je hebt opgegeven wanneer je lid werd. (Indien je je lidgeld niet betaald hebt kun je niet meer inloggen)

Je gaat naar Login bovenaan het scherm, en klikt op wachtwoord vergeten?

Daar geef je je emailadres op, en je krijgt een mail opgestuurd (kijk zeker eerst in je spam folder indien dit te lang duurt.).

In de mail staat uitgelegd wat te doen: u klikt op de link of plakt deze in je browser voor de aanvraag van een nieuw wachtwoord.

Leden: profiel aanpassen

Je kiest Login bovenaan, dan je taal en dan ga je rechts boven naar mijn profiel wijzigen.

Hier kun je je persoonlijke gegevens aanpassen.

EMDR-Europe practitioners kunnen hier hun biografie aanvullen en de foto die ze opladen wordt zichtbaar voor beozkers van de website.