effects of technology on society essay types of parents classification essay free essays on essay tiger woods model essay description of a person aqa gcse english sample essays

Francine Shapiro in drie begrippen!

Francine Shapiro in drie begrippen!

KRACHT

Ze liet zich niet van de wijs brengen door kritiek

ONDERZOEK

Bij EMDR staat enkel de wetenschap in voor objectivering en validatie

HART VAN GOUD

Ze voelde een onvoorwaardelijk medeleven met de mens

Bij onze AV van 15 februari 2020, definieerde Ludwig Cornil, met wie zij bevriend was, de wetenschappelijke en emotionele persoonlijkheid van Francine Shapiro aan de hand van deze drie sleutelbegrippen, die in haar ogen het mensenleed konden verlichten en de wereld op weg naar vrede helpen!

Door haar persoonlijke inzet, wist ze mensen om zich heen samen te brengen in naam van het onderzoek. Met al haar kracht, wilde ze haar passie op het niveau van een wetenschap brengen die door en voor iedereen controleerbaar zou zijn.
Ze was er zich volledig van bewust dat dit de enige manier was om in de hele wereld aanvaarding en erkenning voor EMDR te kweken. Toen de Wereldgezondheidsorganisatie in 2013 zijn erkenning uitsprak, had ze een belangrijk doel bereikt, namelijk de getraumatiseerde bevolking in de meest achtergestelde landen toegang geven tot EMDR.

To alleviate the suffering

Bijdragen tot genezing was haar kernopdracht. Voor haar gold de overtuiging dat de Mens in zijn geheel moest worden benaderd en niet in delen.
Francine Shapiro gebruikte de woorden ‘to alleviate the suffering’ in bijna elke toespraak. De energie die ze dan uitstraalde raakte het publiek telkens heel diep. Voor haar was dit waar het allemaal om draaide!

Al degenen die dit van dichtbij konden meemaken, zijn haar nu nog steeds erkentelijk!
Kracht, onderzoek en hart van goud, die drie inspirerende begrippen dragen ook wij hoog in het vaandel, want het is onze taak haar gedachtegoed te laten leven en haar droom steeds weer in vervulling te brengen.

Boek opnieuw uitgegeven

Op 4 maart 2020 werd de Franse versie van haar boek onder de titel ‘Manuel d’EMDR, principes, protocoles, procédures’ met een inleiding van David Servan-Schreiber opnieuw uitgegeven in de reeks INTERÉDITIONS.