EMDR Therapeut vinden

EMDR_Belgium_EMDR-practitioners
EMDR_Belgium_
EMDR_Belgium_emdr-supervisor

Alle EMDR-practitioners erkend door EMDR-België

Kwaliteitsgarantie

Een EMDR-practitioner: deze therapeuten voldoen aan de Europees geldende criteria, wat betekent dat zij een intense EMDR-opleiding hebben genoten en zich daarna in supervisie verder hebben bekwaamd in de EMDR-methode. EMDR-Belgium bevestigt hierbij dat de therapeuten op deze lijst allen met succes de EMDR-trainingen en het nodige aantal uur supervisie hebben gevolgd alvorens de titel ‘practitioner’ te verkrijgen. Wij vragen ook dat EMDR-Practitioners zich verder blijven vormen om deze titel te behouden.

De titel van EMDR Practitioner Kinderen en Adolescenten wordt verkregen aan het einde van een parcours dat door EMDR-Belgium is vastgelegd. Deze titel wordt beschouwd als een specialisatie die volgt op de basisopleiding in EMDR (de titel van EMDR-practitioner is reeds behaald). De opleiding EMDR Kinderen en Adolescenten is bedoeld voor therapeuten die reeds een erkende opleiding of ervaring hebben in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten. Aan het einde van deze opleiding verkrijgt de therapeut de accreditatie als EMDR Practitioner Kinderen en Adolescenten. Wij vragen ook dat EMDR-Practitioners kinderen en adolescenten zich verder blijven vormen om deze titel te behouden.

Elke therapeut blijft zelf volledig verantwoordelijk voor wat hij in het kader van de therapie doet. EMDR-Belgium kan niet instaan voor de kwaliteit van de therapie. Het gebruik van de titel ‘EMDR- Europe-practitioner” is beschermd. Alle practitioners -door ons erkend- worden op hun vraag vermeld op deze website. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen.

Hebt u vragen of uw therapeut voldoende geschoold is in EMDR, of dat uw opleiding voldoende garanties geeft om volwaardig EMDR te kunnen beoefenen? Neem contact op met ons.

Maakt u mee dat uw therapeut EMDR voorstelt en geen lid is van onze vereniging, dan kun u hem of haar reeds volgende tekst geven en uitnodigen om zich volledig te vormen.

Kent u een opleidingscentrum dat EMDR opleidingen geeft die niet door ons erkend zijn, dan kunt u hen reeds volgende tekst doorgeven en uitnodigen om te werken met erkende EMDR trainers.

Geaccrediteerde training

Sinds 2010 is EMDR therapie erkend als een psychotherapeutische benadering (Prochaska & Norcross, 2010). In 2011 heeft de Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) in Amerika de EMDR psychotherapie erkend als één van de meest evidence-based behandelingen, zowel als de meest effectieve behandelingen voor angst, depressie en PTSS. Sinds 2013 is het geïntegreerd in de aanbevelingen uitgaande van het WGO (Wereldgezondheidsorganisatie), als de aangewezen psychotherapie voor het behandelen van PTSS bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Deze erkenning is gebaseerd op de resultaten van behandelingsefficiëntie, gerapporteerd doorheen een 24-tal steekproeven in klinische studies en meerdere meta-analyses. Deze meta-analyses onderlijnen de nood om een rigoureuze behandelingstoepassing van EMDR te behouden, de betrouwbaarheid van het EMDR standaard protocol na te gaan, dus in te schatten of de hulpverlener de behandeling correct toepast om het beste resultaat te verkrijgen.

Deze benadering aanleren houdt een complex uitgebreid vormingsprogramma in en alle internationale verenigingen hebben zich geëngageerd om dit op een homogene en gestructureerde wijze aan te leren, overheen de verschillende landen. Gebaseerd op nieuwe resultaten wordt de methode continu herbekeken en op niveau gebracht, en tevens op een continue wijze geëvalueerd om de hoogste trainingstandaarden te garanderen. Deze richtlijnen worden uitgevaardigd door de Europese EMDR vereniging.

Trainers worden in elk land getraind en geëvalueerd door internationale comités, de enige erkende door de nationale EMDR verenigingen en EMDR Europa om geaccrediteerde training te geven in EMDR therapie. Nationale EMDR verenigingen steunen enkel deze erkende opleidingen, en er is altijd een samenwerking tussen de instellingen die geaccrediteerde trainingen geven en de vereniging van een bepaald land. De professionelen die zo een training volgen en lid worden van de nationale vereniging krijgen geactualiseerde informatie en hebben toegang tot gespecialiseerde workshops.