Corona

Dossier: EMDR-therapie in de context van de Corona-pandemie.

De pandemie en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus te verminderen, dwingen ons om ons werk anders te doen.
Wij hebben om u te ondersteunen bij het nemen van aanpassingen, instructies gemaakt en verzameld, en een overzicht gemaakt van beschikbare informatie.

Internationaal

Nationaal

Actuele info rond Corona-maatregelen

 • Belgisch Staatsblad: publicatie dd 23/03/2020 – Ministerieel besluit inzake maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: BELGISCH STAATSBLAD
 • Website met actuele info over maatregelen mbt COVID-19: crisiscentrum.be

Actuele info over de implicaties van de maatregelen voor de praktijk van psychologen

Online hulpverlening

Crisis: E.I. (Early Interventions protocols) in België

EI kan toegepast worden vanaf het moment van gebeuren en vóór de drie maand die vooropgesteld worden door de DSM-V om als PTSS te kunnen gediagnosticeerd worden. Meerwaarde van deze werkwijze is er eigenlijk altijd, of er nu sprake is van lichte problemen of van ernstig psychotrauma:

– voor wie het niet nodig zou geweest zijn kan het zeker niet schaden;
– voor sommigen is EI-behandeling voldoende om geen PTSS te ontwikkelen;
– voor ernstigere gevallen kan het duidelijkheid geven dat intensievere therapie nodig is.

Er is in België een groep van een tiental mensen die voor EI zijn opgeleid, voor toepassing individueel of in groep. Zij oefenen op regelmatige tijdstippen zodat ze deze werkwijze vlot in de vingers hebben. Zoekt u iemand in uw regio, die vertrouwd is met groepsprotocollen van EI en EMDR dan kan u Chantal Wittebolle contacteren. Ook als u meer informatie wenst of u nog wil aansluiten bij de oefengroep die wij de Eicel noemen (Early Intervention Cel).

EMDR online

Instructies

Aanvullende informatie

 • Youtube instructie EMDR online door Robin Shapiro.
  Een filmpje van 27 minuten met uitleg online consultatie en EMDR-toepassing. Engelstalig.
 • Website iedereenok.be: Deze online tool is gebaseerd op het vroeginterventie protocol van Elan Shapiro.
  Dit is bedoeld als ZELFHULP-programma. Na een uitleg en (flinke) vragenlijst word je gevraagd een stappenplan te printen. Daarna start je de instructievideo (47 min.) en aan de hand van de prints word je doorheen een EMDR-interventie geleid.

  Elke Van Hoof doet ook volgende oproep: “We leven in uitzonderlijke tijden. Ondertussen begint de zorg- en welzijnssector de psychische druk te voelen. Daarnaast zien experten een 4de golf op ons afkomen. Hieronder zie je een mooie visual die dat weergeeft:Covid-19 golven

  In dat kader ben ik al een groep aan het samenbrengen die bereid zou zijn het G-TEP protocol van Elan Shapiro mee uit te rollen. Ik had dus graag geweten wie onder jullie zich mee wilt engageren.  De onderhandelingen lopen nog dus heel concreet kan ik op dit moment niet zijn. In eerste instantie nodig ik iedereen uit die opgeleid is in de groepsprotocollen EMDR. Ik heb hierover al enkele weken regelmatig contact met Elan Shapiro maar ook met Shiraz Ferrand, Ana Gomez and the EMDR Academy in Australia. Ik ben op dit moment geen G-TEP trainer maar ben dus in zeer nauw contact met Elan.  Hij begeleidt met nauw gezet in de verdere opbouw en uitrol.

  Ben je bereid? Dan mag je je aanmelden via zorg@huisvoorveerkracht.be met vermelding “EMDR groepsprotocol”.  Op die manier kan ik alvast mailinglijst aanleggen. Van zodra ik dan meer concreet nieuws heb, kan ik jullie direct activeren. Geef ook gerust je beschikbaarheden aan en de taal waarin je kan meewerken. Wanneer we uitrollen, zal iedereen vergoed worden uiteraard.

  Ondertussen hebben we alvast een eerste product gelanceerd, namelijk iedereenok.be in NL, Frans en ENG. Er zijn al enkele 10.000den die de website hebben bezocht en heel wat bedrijven die het hebben geïmplementeerd in hun structuur. De eerste resultaten van een 140-tal pre- en post bevragingen zijn heel bemoedigend.  Voor de start ervaren deelnemers heel wat klachten van overspoeling en na de interventie bleken deze negatieve emoties van overspoeling verdwenen.”

 • Vanuit Nederland zijn er verschillende intiatieven om het online werken met EMDR uit te leggen. Maar vergeet hierbij niet dat Nederland een andere insteek gebruikt bij EMDR dan de rest van de wereld ;-).

Hulp verlenen en Corona

 • Informatie van EMDR-Europe: Zelfbescherming bij crisis.  Instructie voor hulpverleners (en andere volwassenen) om om te gaan met eigen gevoelens rondom een crisis die een gemeenschap treft. Nederlandstalig.
 • Informatie van EMDR-Europe: Hulp voor ouderen. Instructie voor ouderen hoe om te gaan met angst en eenzaamheid in deze tijd. Engelstalig.
 • Deze folder (gemaakt ondermeer Dorien Wuyts UCLL in samenwerking met Witgele kruis en gesteund door EMDR-Belgium) geeft uitleg hoe je collega’s kunt ondersteunen vanuit een traumabril.

Kinderen en adolescenten

 • Informatie over behoeften van kinderen in onzekere tijd: Instructie voor therapeuten en ouders. Door EMDR-Belgium.  EMDR therapeuten kinderen en adolescenten
 • Youtube instructie ‘How to talk to children about Corona‘: Miriam Chachamu Family Therapist
  Een filmpje over hoe je kunt praten met kinderen over wat er gebeurt en waar op te letten. Het duurt ongeveer 7 minuten (Engelstalig).

EMDR Europa

Het EMDR congres in Berlijn wordt heel waarschijnlijk afgelast. Nieuws volgt nog.

Op hun website vind je info rond corona: Guidelines for the recent coronavirus times

Extra!

Indien je nu iets meer tijd hebt kun je eens naar deze historische video kijken (Brussel, 2005):

Hier spreekt Francine Shapiro zelf over EMDR.